જાહેરખબરો મળતી ન હોવાથી ટ્વિટર કેશ ગુમાવે છે: મસ્કની મુશ્કેલી

ન્યૂયોર્ક: ઈલોન મસ્કનું કહેવું છે કે જાહેરખબરોનું પ્રમાણ અડધું થઇ જતાં ટ્વિટર કંપની રોકડ ગુમાવી રહી છે.

મસ્કે ટ્વીટ કરીને કહ્યું છે કે, અમારે ત્યાં કેશ ફ્લો હજી પણ નેગેટિવ છે. આનું કારણ એ છે કે જાહેરખબરોનું પ્રમાણ ૫૦ ટકા ઘટી ગયું છે અને કંપનીને માથે મોટા દેવાનો બોજો છે. કેશ ફ્લો પોઝિટિવ થવાની જરૂર છે. એ પછી અમે લક્ઝરીની સ્થિતિમાં આવીશું.