મોંઘેરા પર્યટકોએ ‘પેલેસ ઓન વ્હીલ્સ’ ટ્રેનમાં ઉજવ્યો ‘વિશ્વ પ્રવાસ દિવસ’

દુનિયાભરમાં દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ 27 સપ્ટેમ્બરનો દિવસ ‘વિશ્વ પ્રવાસ દિવસ’ તરીકે ઉજવાઈ રહ્યો છે. ભારત પણ એમાંથી બાકાત રહ્યું નથી. નવી દિલ્હીમાં, સફદરજંગ રેલવે સ્ટેશન ખાતે આજે ભારતની વૈભવશાળી ટ્રેન ‘પેલેસ ઓન વ્હીલ્સ’માં ધનવાન અને મોંઘેરા પર્યટકો-પ્રવાસીગ્રાહકો સાથે રેલવેના સ્ટાફે આ દિવસની ઉજવણી કરી હતી.

પેલેસ ઓન વ્હીલ્સ ટ્રેનની અંદરનું દ્રશ્ય