કુસ્તીબાજ રવિકુમાર દહિયા ઓલિમ્પિક્સની ફાઈનલમાં

ટોક્યોઃ ભારતના કુસ્તીબાજ રવિકુમાર દહિયાએ આજે અહીં ઓલિમ્પિક્સ-2020માં કુસ્તીની રમતમાં જોરદાર દેખાવ કરીને સેમી ફાઈનલ મુકાબલામાં કઝાખસ્તાનના પહેલવાન નુરીસ્લામ સાનાયેવને પછાડીને ફાઈનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. આમ, આ ફ્રીસ્ટાઈલ કુસ્તી હરીફાઈમાં ભારતને કમસે કમ રજતચંદ્રક મળવાનું નિશ્ચિત થઈ ગયું છે. ઓલિમ્પિક્સ કુસ્તીની ફાઈનલમાં પ્રવેશ મેળવનાર દહિયા માત્ર બીજો જ ભારતીય...

TODAY IN THE HISTORY

GUJARAT NEWS

MUMBAI NEWS

BOLLYWOOD KI BATEN

RELIGION & SPIRITUALITY

ONE PLANET ONE LIFE

BEHIND THE LENS

SHORT STORY

KAHEVAT

MOJMASTI UNLIMITED

YOGA & WELLNESS

VARIETY

ZAKALBINDU

COOKING TIPS

EDITORS HOUR

INSPIRATIONAL STORIES

GRAH & VASTU

RELATIONSHIP

PANCHANG

CHITRALEKHA EVENT