Home Tags Vinaben Shah

Tag: Vinaben Shah

નોટઆઉટ@95: વીણાબહેન શાહ

તમે ક્યારેય ૯૫ વર્ષના "તોફાની ટપુડા" ને મળ્યા છો? નહીં ને? તો આજે મળીએ વીણાબહેન શાંતિલાલ શાહને જેમને મિત્રો પ્રેમથી "તોફાની ટપુડા"ના નામથી ઓળખે છે! વ્યવસાયે ગૃહિણી અને શાળાનું...