Home Tags Victorian peplum top

Tag: victorian peplum top

પેપલમ ટોપ: વિકટોરિયન ફેશન હવે છે ટ્રેન્ડી

આમ તો પેપલમ ટોપની ફેશન ઘણાં સમય પહેલા ચલણમાં આવી હતી. ત્યાર બાદ આવ્યાં ક્રોપ ટોપ, ક્રોપ ટોપ હજુ પણ ફેશનમાં તો છે.  જોકે પેપલમ ટોપ ફરીથી એકવાર ફેશન...