Home Tags Turmeric milk

Tag: Turmeric milk

હળદર

(વૈદ્યકીય, તબીબી સલાહ લેવી)

પીઓ હળદરવાળું દૂધ અને પામો અનેક ફાયદા

બાળકને માતા હળદરવાળું દૂધ પીવડાવે ત્યારે બાળકને ભાવે નહીં અને માતાને દૂધ પીવડાવવા માટે તેની પાછળ પાછળ દોડવું પડે. પરંતુ જ્યારે બાળક મોટું થાય ત્યારે જો હળદરવાળા દૂધના ફાયદા...