Home Tags Thirsty

Tag: Thirsty

તપતા તડકામાં તરસથી તાલાવેલી?

ઉનાળો પૂરજોશમાં ચાલુ થઈ ગયો છે. જોરદાર ગરમીના કારણે પાણીની તરસ લાગે તે સ્વાભાવિક છે. જાણે કે શરીરનું પાણી સૂર્ય દેવ સ્ટ્રૉથી શોષી લેતા હોય તેવું લાગે છે. બહાર...