Home Tags St Xeviors College

Tag: St Xeviors College

ફાધર વાલેસ સાથે એક સંસ્કૃતિની ય વિદાય

કેટલાક લોકો એવી પ્રતિજ્ઞા લે છે કે રોજ કોઇ એક સુકૃત્ય કરવું જેથી કંઇ નહીં તો એટલું સારું સ્મરણ દિવસમાં રહે અને એક શુભ કાર્યના પૂણ્યથી આખો દિવસ સારો...