Home Tags Sindhu desh

Tag: Sindhu desh

અમને અલગ સિંધુ દેશ આપોઃ પાકિસ્તાનમાં સિંધીઓએ...

કરાંચીઃ ભારતની સરજમીનથી અલગ ચોકો માંડેલા પાકિસ્તાનને પોતાને પણ એવા આંદોલનોનો સામનો કરવાના દહાડા આવ્યાં છે. સમાચાર સંસ્થા એએનઆઈના હવાલે ખબર મળી રહ્યાં છે કે પાકિસ્તાનના સિંધી સમુદાયે અલગ...