Home Tags RASNA

Tag: RASNA

મેડ ઇન ઇન્ડિયા: ગુજરાતની 7 બ્રાન્ડ જે...

અમદાવાદઃ વિશ્વ એક ગામડું બની રહ્યું છે, એવું કોરોના વાઇરસ રોગચાળો વિશ્વમાં પ્રસર્યો એ પહેલાં કહેવામાં આવતું હતું, પણ આ વાઇરસે વિશ્વની વ્યાખ્યા બદલી નાખી છે. દરેક દેશ અન્ય...