Home Tags Personal Data Protection Bill

Tag: Personal Data Protection Bill

પર્સનલ ડેટા પ્રોટેક્શનઃ નામ સુરક્ષાનું, પણ કામ...

નાગરિકતા સુધારા ખરડાની ભારે ધમાલ વચ્ચે દેશના નાગરિકોને, લગભગ બધા જ નાગરિકોને સ્પર્શે એવો એક ખરડો પણ સંસદના 2019ના શિયાળુ સત્રમાં આવવાનો છે. તેનું નામ અંગ્રેજી નામ છે પર્સનલ...