Home Tags Election campa in uk

Tag: election campa in uk

ચૂંટણી ભારતમાં છે, પણ પ્રચાર તો પરદેશમાં...

ભારતમાં અત્યારે લોકસભાની ચૂંટણીનો માહોલ છે એટલે ચારેબાજુ ચૂંટણીની જ ચર્ચા હોય એ તો જાણે સમજી શકાય, પણ ભારતમાં યોજાતી ચૂંટણીને લઇને પરદેશમાં પણ ચર્ચા થાય કે એનો પ્રચાર...