Home Tags Atomic Ability

Tag: Atomic Ability

ચંદ્રાયન, અણુક્ષમતાનો ‘નો ફર્સ્ટ યુઝ’ અને ડૉ....

ચંદ્રાયન ચંદ્રની ફરતે પ્રદક્ષિણા કરવા લાગ્યું છે. તેમાંથી હવે લેન્ડર છૂટું પડશે અને સોફ્ટ લેન્ડ કરશે. આ લેન્ડરનું નામ વિક્રમ છે. વિક્રમ એટલે પરાક્રમ. ચંદ્ર પર ધીમેકથી ઉતરવું એ...