Home Tags Art Diretor

Tag: Art Diretor

મુઠ્ઠી ઊંચેરા કલાનિર્દેશકની એક્ઝિટ

છેલભાઈ વાયડા-પરેશભાઈ દરુ... આ બે નામ વાંચીને જો કાનમાં પરિચિત ઘંટડી વાગી ન હોય તો આ લોઃ છેલ-પરેશ. ગુજરાતી નાટક જોવા જઈએ ને સભાગૃહમાં ત્રીજી ઘંટડી વાગે, પરદો ઊઘડે તે...