Home Tags 7/12 documents

Tag: 7/12 documents

અકસ્માત વિમા યોજનામાં અરજીઓ અપૂરતા દસ્તાવેજોના લીધે...

ગાંધીનગરઃ રાજ્યમાં ખેડૂત હિતલક્ષી કેટલીક યોજનાઓ સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે તેમાં ખેડૂત અકસ્માત વિમા યોજના પણ છે. ત્યારે આ યોજનામાં રાજકોટ જિલ્લામાં કરવામાં આવેલી અરજીઓમાંથી 31 અરજીઓ અપૂરતાં...