Home Tags ગળી પુરી

Tag: ગળી પુરી

ગળી પુરી

આપણને ગુજરાતીઓને રોજ કંઈક ગળ્યું ખાવાનું જોઈએ! રોજેરોજ મીઠાઈ તો ના ખવાય, તો સ્વીટ ડીશમાં કોઈકવાર ગોળવાળી ગળી પુરી ચાલી જાય, બરાબર ને? અને હાં, બાળકો પણ આ પુરી...