ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાનુ પરિણામ ટૂંક સમયમાં જાહેર કરાશે

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSHSEB) દ્વારા ધોરણ 10 અને 12 ની પરીક્ષાઓનું પરિણામ ટૂંક સમયમાં જ ગુજરાત બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ gseb.org પર જાહેર કરવામાં આવશે. પરિણામ ચકાસવા માટે, વિદ્યાર્થીઓએ તેમના પ્રવેશ કાર્ડ તેમની સાથે રાખવા પડશે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ધોરણ 10 અને ધોરણ 12નું પરિણામ આ મહિને જાહેર કરવામાં આવશે. જો કે આ અંગે ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

પરિણામ જાહેર થયા બાદ વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાત બોર્ડની અધિકૃત વેબસાઈટ દ્વારા તેમના પરીક્ષાના પરિણામો જોઈ શકશે. વેબસાઈટ ક્રેશ અથવા સર્વર સમસ્યાના કિસ્સામાં, વિદ્યાર્થીઓ તેમના GSEB HSC અને મેટ્રિક પરિણામ 2023 SMS દ્વારા જોઈ શકશે. આ કરવા માટે, વિદ્યાર્થીઓએ “GJ12S” પછી સ્પેસ અને પછી તેમનો સીટ નંબર લખવો પડશે. ત્યાર બાદ તેમને 58888111 પર મેસેજ મોકલવાનો રહેશે. થોડા સમય પછી, વિદ્યાર્થીઓ તેમના ફોન પર તેમના પરિણામો મેળવી શકશે. ગુજરાત બોર્ડની પરીક્ષાઓમાં પાસ થવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ દરેક વિષયમાં ઓછામાં ઓછા 35 ગુણ મેળવ્યા હોવા જોઈએ.

જો વિદ્યાર્થીઓ તેમના પરિણામોથી અસંતુષ્ટ હોય, તો તેમની પાસે પુનઃમૂલ્યાંકન અથવા પુનઃચકાસણી પ્રક્રિયા માટે અરજી કરવાનો વિકલ્પ રહેશે. અંતિમ પરિણામોની જાહેરાત બાદ, બોર્ડ પુનઃમૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા વિશે માહિતી પૂરી પાડશે. વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે અને બોર્ડને તેમની ઉત્તરવહીઓ ફરીથી તપાસવા વિનંતી કરવા માટે જરૂરી ફી સબમિટ કરી શકે છે. એક વર્ષ ગુમાવવાનું ટાળવા માટે, વિદ્યાર્થીઓ કમ્પાર્ટમેન્ટ પરીક્ષા માટે અરજી કરી શકે છે. કમ્પાર્ટમેન્ટ પરીક્ષામાં એક અથવા વધુ વિષયો માટેના ફોર્મ ભરવાના રહેશે. કમ્પાર્ટમેન્ટ પરીક્ષા વિદ્યાર્થીઓ માટે તેમના ગુણ અને પરીક્ષામાં એકંદર પ્રદર્શન સુધારવાની તક તરીકે કામ કરે છે.

ગુજરાત બોર્ડે 2 મેના રોજ ધોરણ 12 સાયન્સની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કર્યું હતું. જેમાં પાસ થનારની ટકાવારી 65.58 ટકા હતી. આ વર્ષે 1523 વિદ્યાર્થીઓએ A2, 6,188 વિદ્યાર્થીઓએ B1, 11,984 વિદ્યાર્થીઓએ B2 અને 19,135 વિદ્યાર્થીઓએ C1 સ્કોર કર્યો છે. મોરબી આ વર્ષે ટોપ પરફોર્મિંગ જિલ્લો છે. ધોરણ 10ના પરિણામ ઉપરાંત 12 આર્ટસ અને કોમર્સના પરિણામની રાહ જોવાઈ રહી છે.