સ્પર્ધાની પ્રારંભિક મેચઃ દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટોસ જીત્યો, ઈંગ્લેન્ડને પહેલા બેટિંગ કરવાનું આમંત્રણ આપ્યું