પાકિસ્તાનનો ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ અમીર અનફિટ છે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની મેચમાં કદાચ નહીં રમે