ટ્રેન્ટ બ્રિજ મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે પાકિસ્તાનનો ધબડકોઃ 105 રનમાં ઓલઆઉટ