આજે લોર્ડ્સ, લંડન ખાતે ફાઈનલ મેચ, યજમાન ઈંગ્લેન્ડનો મુકાબલો થશે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે