આજે ઈંગ્લેન્ડ-દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે સ્પર્ધાની પહેલી મેચ; મોર્ગનના ઈંગ્લિશ સાથીઓ ફેવરિટ્સ