પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં ન્યૂઝીલેન્ડ ત્રણેય મેચ જીતીને હાલ ટોપ પર; ભારત બે મેચ રમીને, બંને જીતીને ચોથા સ્થાને

0
159