ચિત્રલેખાના ડિજિટલ એડિટર કેતન ત્રિવેદીની વરિષ્ઠ પત્રકાર અને રાજકીય વિશ્લેષક કૌશિક મહેતા સાથે વાતચીત

ગુજરાત ઇલેક્શન ૨૦૨૨: ભાજપ કોંગ્રેસના ઉમેદવારોની યાદી પછી કેવું રહેશે પહેલા તબક્કાનું ચૂંટણી ચિત્ર?

ચિત્રલેખાના ડિજિટલ એડિટર કેતન ત્રિવેદીની વરિષ્ઠ પત્રકાર અને રાજકીય વિશ્લેષક કૌશિક મહેતા સાથે વાતચીત…