સહુને ભાવે પુડલાની આ વેરાયટી

0
2161

રવામાં 2-3 ચમચા ચણાનો લોટ તેમજ 2 ચમચા ચોખાનો લોટ ઉમેરી છાશ વડે ખીરૂં તૈયાર કરવું, એમાં આદુ-મરચાંની પેસ્ટ તેમજ ટમેટાં ઝીણાં સમારીને નાંખો, વટાણા બાફીને પણ નાખી શકો.  અડધો કલાક બાદ તમે રવાના પુડલા ઉતારી શકો છો. આ નાસ્તો બાળકોને પણ ટીફીનમાં ભાવશે.