Home Tags Worried people

Tag: worried people

બંધબેસતી પાઘડી પહેરી થતી ચિંતાનું આ છે...

“હાય હાય. કેટલા લોકો મરી ગયાં? આવું તો કઈ ચાલતું હશે? બધે બસ આવું જ ચાલે છે. સારું છે આપણાં છોકરા મોટાં થઇ ગયાં બાકી આજે આપણે પણ રોતાં...