Home Tags Water Pipes

Tag: Water Pipes

રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં નાંખવામાં આવી રહેલી પાઈપો ચોરી...

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હી પોલીસની તમામ સુરક્ષા વ્યવસ્થાને ચકમો આપીને ચોરોએ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં નાંખવામાં આવી રહેલી પાણીની લાઈનના પાઈપોને જ ચોરી લીધા છે. આખી ઘટના વડાપ્રધાનના સુરક્ષા રુટ પર લાગેલ...