Home Tags Sudarshan chakra

Tag: sudarshan chakra

ક્યારે શું બનશે તે ભાવિનો ગર્ભકાળ જણાવતી...

જ્યોતિષએ જાત મહેનત, સરળતા અને મૂળ સિદ્ધાંતો પર નભે છે. જ્યોતિષએ અનુભવ અને અવલોકન પર નભે છે. કુંડળીઓનો અભ્યાસ કરવાથી જ જ્યોતિષને સમજી શકાય છે. જેટલો સરળ અભ્યાસ તેટલું...