Home Tags Santa @ Your Home

Tag: Santa @ Your Home

દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલે ક્રિસમસની ઉજવણી કરી

અમદાવાદઃ ડીપીએસ-બોપલે ક્રિસમસની ઉજવણી કરી હતી. સ્કૂલે હાલમાં ચાલી રહેલી સિલ્વર જ્યુબલીની ઉજવણી ‘ગુડવિલ ગાલા’ના ભાગરૂપે ‘સેન્ટા @યૉર હોમ’ નામની એક્ટિવિટી લોન્ચ કરી હતી, જેમાં સેન્ટા ક્લોઝે ક્રિસમસની ભાવનાને...