Home Tags Prostate cancer treatment

Tag: Prostate cancer treatment

પ્રૉસ્ટેટની સારવારમાં આશાનું કિરણ

ચીની વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રોસ્ટેટ કેન્સર માટે જવાબદાર એક જનીનને ઓળખી કાઢ્યું છે, જેનાથી આ બીમારીને શોધી અને સારવાર કરવાના નવા રસ્તાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ચીનની સત્તાવાર સમાચાર એજન્સી શિન્હુઆએ...