Home Tags Pepe the Robot

Tag: Pepe the Robot

રોબોટઃ જે સામાજિક કાર્યકર્તાની ભૂમિકા અદા કરે...

‘પેપે’નામનો સામાજિક રોબોટ શાળાઓમાં સ્વચ્છતા બાબતે બાળકોમાં જાગૃતિ લાવી રહ્યો છે. ‘પેપે’નામનો એક રોબોટ શાળામાં બાળકોને સ્વચ્છતાના પાઠ ભણાવી રહ્યો છે. તે બાળકોને એમની જ ભાષામાં જમ્યા પહેલાં તેમજ ટોયલેટ જઈ...