Home Tags Ozone

Tag: ozone

પૃથ્વીનું ઓઝોન સ્તર વધુ સારું થઈ રહ્યું...

વોશિંગ્ટન- સંયુક્ત રાષ્ટ્રના એક રિપોર્ટ અનુસાર ધરતીનું સુરક્ષા કવચ ઓઝોન પડ એરોસોલ સ્પ્રે અને કૂલન્ટથી થયેલા નુકસાનથી બહાર આવી રહ્યું છે. ઓઝોનનું પડ 1970ના દાયકા બાદ પાતળુ થતું ગયું...