Home Tags On TV during Sleeping

Tag: on TV during Sleeping

જાડીયા થઈ જશો! આમ કરવાની ટેવ ટાળો…

“તારી આ જ તકલીફ છે. તું ટીવી બંધ કર્યા વગર જ સૂઈ જા છો.” “તમને મેચ જોવાનો શોખ છે તે વાત સાચી, પણ મેચ જોતાંજોતાં તમે ક્યારે સૂઈ જાવ છો...