Home Tags Nomadic tribes

Tag: Nomadic tribes

વિચરતી જાતિઓ કહે છે હા… અમે પણ...

એ... આને કાળોતરો કહેવાય...આ કઇડે તો માણહ પાણીએ ના માંગે... એ... આને ધામણ કહેવાય... આવી બૂમો પાડી થોડા વર્ષો પહેલા ગામ શહેરમાં ફરતાં ટોળુ ભેગુ કરી ડમરું ને બીન...