Home Tags Milk Import

Tag: Milk Import

વિદેશમાંથી દૂધની આયાત રોકો, સીએમ રૂપાણી સુધી...

કચ્છ- આપણાં દેશમાં સૌથી વધુ લોકો ખેતી અને પશુપાલન વ્યવસાય દ્વારા પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે, અને મોટાભાગના ખેડૂતો જિલ્લામાં આવેલી ડેરીમાં દૂધ વેચે છે. જો આ વેચાણ બંધ કરવામાં...