Home Tags Journalist Kitty Holland

Tag: Journalist Kitty Holland

સવિતાના ભોગે લાખો નારીઓને મળશે ન્યાય

આયરલેન્ડના ગાલવે શહેરમાં ડેન્ટિસ્ટ તરીકે કામ કરતાં 31 વર્ષનાં સવિતા હલાપ્પનવારનું એબોર્શન ન થઈ શક્યું અને તેમનું મોત થયું હતું. આયરલેન્ડ રૂઢિચૂસ્ત કેથલિક રાષ્ટ્ર ગણાય છે. ઈંગ્લેન્ડમાં કબજામાં રહેલા...