Home Tags Hi-Tech Headbands

Tag: Hi-Tech Headbands

વિદ્યાર્થીનું ભણવામાં ધ્યાન છે કે નહીં, કહેશે...

 “એય, તારું ધ્યાન ક્યાં છે?” “બહેન, મારું ધ્યાન તો તમે ભણાવો છો તેમાં જ છે.” “તો પછી જવાબ દે, સમ્રાટ હર્ષવર્ધન કોણ હતા?” “સમ્રાટ હર્ષવર્ધન...અં અં અં” “તારું ધ્યાન મારા ભણાવવામાં હતું જ...