Home Tags Hauraton

Tag: Hauraton

અમદાવાદની એસ્ટ્રાલ પાઈપ્સે સરફેસ ડ્રેનેજ માટે હુરાટન...

અમદાવાદ- એસ્ટ્રાલ પોલિટેકનિક લિમિટેડ હવે અન્ય નવી શ્રેણીમાં ડગ માંડવા જઈ રહ્યું છે. હુરાટન સાથેની ભાગીદારીમાં તે સૌથી વધુ નવતર ડ્રેનેજ સિસ્ટમ પૈકીની એક-રિસિફિક્સને રજૂ કરે છે. આ પ્રસંગે...