Home Tags Electric tooth brush

Tag: electric tooth brush

લો, હવે બ્રશ કહેશે કે તમે બરાબર...

સવારસવારમાં બ્રશ કરવાનો તમને કંટાળો આવે છે? શું તમને તમારાં મમ્મીપપ્પા કે મોટી બહેન કહે છે કે આ દાંત તો બ્રશ કરવાના રહી ગયા? શું તમારો નાનો ભાઈ તમને...