Home Tags Durga Bahen

Tag: Durga Bahen

રાજકોટમાં મોદીના “સ્ટાર પ્રચારક” છે આ દુર્ગાબહેન

રાજકોટઃ એ ય...જલદી હાલો જલદી હાલો....ઓલા બેન આયવા જોવો...શેરીમાં એક નાનું ટોળું એકઠું થઇ જાય. ડી.જે.ની ધૂન પર ભાજપનું થીમસોંગ શરુ થાય અને એ બહેન ઉમંગમાં આવીને નાચવાનું શરુ...