Home Tags Cloves

Tag: Cloves

ડહાપણની દાઢના દુઃખાવાને આમ કાઢો…

જો તમને ડહાપણની દાઢ આવતી હોય તો તેનો દુઃખાવો થતો હશે. આ દુઃખાવો અસહ્ય હોય છે. મોટા ભાગના લોકોને, ગુજરાતીમાં જેને ડહાપણની દાઢ કહે છે, હિન્દીમાં અક્લ દાઢ અને...