Home Tags Border Monitoring

Tag: Border Monitoring

કોઈપણ સીઝનમાં લડવા નવા ઉપકરણોથી આધુનિક થઈ...

બિજીંગ- ચીન તેની સરહદોની સુરક્ષાને લઈને વધુ સતર્ક થઈ રહ્યું છે અને સેનાને આધુનિક ઉપકરણોથી વધુ સશક્ત બનાવી રહ્યું છે. જેથી કોઈ પણ સિઝનમાં સેનાને લડવા માટે તૈયાર રાખી...