Home Tags Birth personality

Tag: birth personality

વિવિધ ઋતુઓમાં જન્મેલાઓનું ફળકથન

જ્યોતિષ એટલે કુદરત અને માનવના સંબંધનું લેખાજોખું, કુદરત અને મનુષ્ય ભિન્ન નથી. જે આકાશમાં છે તે જ પૃથ્વી પર છે, અને પૃથ્વી પર છે તે જ મનુષ્યના શરીરમાં છે....