Home Tags Biometric Technology

Tag: Biometric Technology

દિલ્હી એરપોર્ટ પર શરુ થનારી આ ‘યાત્રા’...

દિલ્હીઃ દિલ્હી એરપોર્ટ પર ડિજિ યાત્રા શરૂ થવાની છે, હાલ એ માટેના ટ્રાયલની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ સુવિધાને લીધે એરપોર્ટમાં યાત્રોઓનો પ્રવેશ પેપરલેસ થશે. પ્રવાસીઓએ અહીં ઓળખ માટે...