Home Tags Amazon Fire

Tag: Amazon Fire

દિવસોથી આગમાં ખાખ થઈ રહ્યાં છે ‘પૃથ્વીના...

એમેઝોન- સમગ્ર વિશ્વને 20 ટકા ઓક્સિઝન પૂરુ પાડતું એમેઝોન જંગલ છેલ્લાં 2 સપ્તાહથી વધુ દિવસોથી આગમાં બળી રહ્યું છે. પૃથ્વી પરનું સૌથી મોટુ જંગલ એમેઝોન જેને પૃથ્વીના ફેફસાં તરીકે...