ગાંધીજયંતીની ઉજવણીઃ કોચરબ આશ્રમ નાહ્યું બ્લુ રોશનીમાં…

મહાત્મા ગાંધીની 150મી જન્મજયંતીની ઉજવણી રૂપે અને બાળકોનાં અધિકારો માટે ગાંધીજીએ કરેલા પ્રદાનની સ્મૃતિમાં અમદાવાદ સ્થિત કોચરબ આશ્રમને 19 નવેંબર, મંગળવારે સાંજે આ રીતે બ્લુ રંગની રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યું છે.


ગાંધી આશ્રમ ખાતે બુધવારે એક ખાસ કાર્યક્રમનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે.


ઉલ્લેખનીય છે કે, કોચરબ આશ્રમ ભારતની આઝાદીની ચળવળના પ્રણેતા ગાંધીજી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલો પ્રથમ આશ્રમ છે.