ગાંધીનગરના એકાકી વૃદ્ધો માટે આવી ટોકન સાથેની મેડિકલ સર્વિસ

ગાંધીનગર- ગાંધીનગર શહેરમાં રહેતાં 70 વર્ષથી વધુની વય ધરાવતાં વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે સરકાર એક નવી યોજના અમલી બનાવવા જઇ રહી છે. જેમાં ફક્ત 1000 રુપિયા ભરી રજિસ્ટ્રેશન કરાવતાં જરુર પડે ડૉકટર-નર્સની સેવા મળશે અને સરકારી કર્મચારી ચેકઅપ કરી હોસ્પિટલમાં દાખલ પણ કરી આપશે.વૃદ્ધોને સમયસર તબીબી સારવાર ઘરે બેઠાં મળી રહે તેવા હેતુ સાથે ‘વયસ્ક વ્યકિતની તબીબી સેવા અર્થે મુલાકાત’’ પાયલોટ પ્રોજેકટ હાલ ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં અમલી બનાવાશે. જો અહીં સફળ થશે તો સમગ્ર રાજ્યમાં અમલી બનાવાશે.

શહેરોમાં મોટાભાગે નવી પેઢી શિક્ષણ અને વ્યવસાય માટે વતનથી દૂર સ્થળાંતર કરતી થઇ હોઇ, એકાંકી જીવન જીવતા વૃદ્ધો-વયસ્કોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે જેમની સંભાળ આ યોજના થખી લઇ શકાશે.આ માટે વયસ્કો/ તેમના પાલકોએ નિયત ફોર્મમાં વાર્ષિક રૂા. ૧૦૦૦ ટોકન ફી સાથે સિવિલ હોસ્પિટલ, ગાંધીનગર ખાતે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે. રજિસ્ટ્રેશન વખતે ઓળખપત્ર, રહેઠાણનો પૂરાવો અને ઉંમરના દાખલાની સ્વયંપ્રમાણિત નકલ પૂરી પાડવાની રહેશે.આ પ્રોજેકટ હેઠળ ડોકટર, સ્ટાફનર્સ અને એટેન્ડન્ટની ટીમ રજિસ્ટર્ડ થયેલા વયસ્કોની દર પંદર દિવસે ઘેર જઇને પ્રાથમિક તપાસણી અને સારવાર આપીને માર્ગદર્શન આપશે. આકસ્મિક સંજોગોમાં જયારે જયારે જરૂર પડશે, ત્યારે ત્યારે ગૃહ મુલાકાત લઇ સારવાર આપશે અને જરૂર પડશે તો નિદાન માટે સેમ્પલ એકઠા કરશે. આ પ્રકારની મુલાકાત દીઠ રૂા. ર૦૦/- ટોકન ચાર્જ લેવાશે. આ મેડિકલ ટીમ જયારે વયસ્કની ગૃહ મુલાકાત લેશે ત્યારે તેમની સાથે બી.પી.માપવાનું મશીન, ઇ.સી.જી.મશીન, ઇન્હેલર, વજન કાંટો તથા વયસ્કો માટે ઉમર સાથે સંબંધિત તકલીફો માટેની સામાન્ય દવાઓ સાથે જશે, તેથી તાત્કાલિક સારવાર સમયસર મળી રહે. લાભાર્થીઓને આ માટે કાર્ડ/બૂકલેટ અપાશે, જેમાં વિઝિંટિંગ ડોકટરો પોતાના ઓબ્ઝર્વેશનની કાર્યવાહી નોધ કરશે, જેથી ચેકિંગ દરમિયાન દર્દીની હિસ્ટ્રી જાણી શકાય.