ગુજરાતઃ બપોરે એક વાગ્યા સુધીમાં સરેરાશ 40 ટકા મતદાન

0
998

અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં લોકસભા ચૂંટણી 2019નું આજે 26 બેઠકો માટેનું મતદાન ચાલી રહ્યું છે. મતદારોમાં કેટલીક જગ્યાએ ઉત્સાહ તો ક્યાંક નીરસતા જોવા મળી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં મતદાન દરમિયાન કેટલીક જગ્યાએ ઈવીએમ મશીન ખોટકાવાની ફરિયાદો પણ મળી છે અને સાથે જ ઘણી જગ્યાએ આચાર સંહિતાના ભંગની પણ ફરિયાદો મળી છે.

બપોરે એક વાગ્યા સુધીમાં રાજ્યની 26 લોકસભા બેઠકો માટે થયેલા સરેરાશ મતદાનની વાત કરીએ તો, કચ્છમાં 36.45 ટકા, બનાસકાંઠા 41.54 ટકા, પાટણ 38.74 ટકા, મહેસાણા 40.70 ટકા, સાબરકાંઠા 43.08 ટકા, ગાંધીનગર 39.03 ટકા, અમદાવાદ પૂર્વ 38.64 ટકા, અમદાવાદ પશ્ચિમ 35.57 ટકા, સુરેન્દ્રનગર 34.69 ટકા, રાજકોટ 39.91 ટકા, પોરબંદર 30.97 ટકા, જામનગર 35.12 ટકા, જુનાગઢ 35.55 ટકા, અમરેલી 36.09 ટકા, ભાવનગર 36.35 ટકા, આણંદ 40.89 ટકા, ખેડા 38.89 ટકા, પંચમહાલ 38.22 ટકા, દાહોદ 46.78 ટકા, વડોદરા 41.61 ટકા, છોટા ઉદેપુર 41.47 ટકા, ભરુચ 44.86 ટકા, બારડોલી 46.15 ટકા, સુરત 35.61 ટકા, નવસારી 39.57 ટકા, અને વલસાડમાં 42.97 ટકા મતદાન નોંધાયું છે.

11 વાગ્યા સુધીના મતદાનના સરેરાશ આંકડા આવ્યા તે સમયે અમદાવાદ પૂર્વમાં સૌથી ઓછું મતદાન નોંધાયું હતું અને મતદારોની નીરસતા જોવા મળી હતી. પરંતુ બપોરે એક વાગ્યા બાદ ત્યાં મતદાનની ટકાવારીમાં વધારો થયો છે. અત્યારે બપોરે 1 વાગ્યા સુધીના સરેરાશ મતદાનના પ્રાપ્ત થયેલા આંકડાઓ અનુસાર પોરબંદરમાં સૌથી ઓછું 30.97 ટકા મતદાન નોંધાયું છે. તો દાહોદમાં સૌથી વધારે 46.78 ટકા મતદાન નોંધાયું છે.