સોનમર્ગમાં પ્રથમ બરફવર્ષા

0
3518

જમ્મુકશ્મીરના ગંડરવાલ સોનમર્ગમાં સીઝનની પ્રથમ બરફવર્ષા થઈ હતી. જમીન, રસ્તા અને મકાનો પર બરફની ચાદર પથરાઈ હતી. તમામ પ્રકારનો વાહનવ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો હતો. જનજીવન પણ અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું હતું. આ તસ્વીરો એએનઆઈએ રજૂ કરી હતી.