ફ્રાન્સ-બેલ્જિયમ વચ્ચે સેમી ફાઈનલ મુકાબલો…

0
1548
બેલ્જિયમે રશિયાના કેઝાનમાં 6 જુલાઈ, શુક્રવારે રમાઈ ગયેલી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં બ્રાઝિલને 2-1થી પરાજય આપી સેમી ફાઈનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. એ પહેલાં, ફ્રાન્સે ઉરુગ્વેને 2-0થી હરાવીને સેમી ફાઈનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. 10 જુલાઈની સેમી ફાઈનલમાં બેલ્જિયમ અને ફ્રાન્સ વચ્ચે ટક્કર થશે.
બેલ્જિયમ-બ્રાઝિલ મેચ
બેલ્જિયમ-બ્રાઝિલ મેચ
બેલ્જિયમ-બ્રાઝિલ મેચ
બેલ્જિયમ-બ્રાઝિલ મેચ
બેલ્જિયમ-બ્રાઝિલ મેચ
બેલ્જિયમ-બ્રાઝિલ મેચ
બેલ્જિયમ-બ્રાઝિલ મેચ
બેલ્જિયમ-બ્રાઝિલ મેચ
બેલ્જિયમ-બ્રાઝિલ મેચ
ફ્રાન્સ-ઉરુગ્વે મેચ
ફ્રાન્સ-ઉરુગ્વે મેચ
ફ્રાન્સ-ઉરુગ્વે મેચ
ફ્રાન્સ-ઉરુગ્વે મેચ
ફ્રાન્સ-ઉરુગ્વે મેચ
ફ્રાન્સ-ઉરુગ્વે મેચ
ફ્રાન્સ-ઉરુગ્વે મેચ
ફ્રાન્સ-ઉરુગ્વે મેચ